ών

ών
(I)
Α
(ιων., βοιωτ. και δωρ. τ.) βλ. ουν.
————————
(II)
Α
βλ. ος (Ι).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”